Ana Sayfa | Firma Ekle | İlan Ekle | Yeni Firmalar | Yorumlar | Şehirler | Top 100 | İletişim | Üye Girişi


Firma :
108824
İlan :
16077
Haber / Makale :
766
Site :
33565
Resim :
15144


Entegre Kalite Yönetim Sistemleri Ve Gıda İhracat Sektörü
2008-08-19 10:08:37Entegre Kalite Yönetim Sistemleri Ve Gıda İhracat Sektörü


ENTEGRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ ve GIDA İHRACAT SEKTÖRÜ 
 
 
Hasan MORDENİZ
Süreç Eğitim Danışmanlık Hizmetleri
Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Danışmanı
LEAD AUDİTÖR
 
           Uluslar arası Ticaret Örgütü WTO’nun en önemli hedeflerinden bir tanesi sağlıklı küreselleşme ve malların serbest dolaşımının güçlendirilmesi için gerekli düzenlemeleri hazırlamaktır. Bu kapsamda WTO’nun teknik altyapıdan sorumlu partneri merkezi Cenevre’ de bulunan Uluslar arası Standartlar Örgütü – ISO’ dur. ISO uluslar arası ticarette haksız rekabeti temel bir konu olarak görmüş ve bu alanda bazı temel yönetim sistemlerine yönelik çalışmalar yapmıştır.
            1980’ li yıllarda ki dışa açılma ve küreselleşme ile birlikte, öncelikle ihracat yapan firmalarımız, ihracatta bazı tıkanıklık ve teknik engellerle karşı karşıya kalmışlardır.aynı zamanda yabancı ürünlerin piyasaya girmesiyle birlikte, bu ürünlerin üzerinde madalyon gibi bazı deklarasyonları ve yönetim lisanslarının olduğu görülmüştür.Türkiye yavaş yavaş, bunların ne olduğunu anlamaya ve bunlarla haşır neşir olmaya başlamıştır. Tüketicilerini korumak isteyen ülkeler, ISO 9000, ISO 14000, HACCP gibi kalite, çevre yönetimi ve güvenirliği sistemleri oluşturmaya ve kalite belgeli ürünler üretmeye ve ithal ettikleri ürünlerde de bu belgeleri aramaya başlamışlardır.
            İlerlemek, büyümek, ihracat yapmak isteyen ve tüketicisine önem veren firmalar için, kalite ve sistemlerinin belgelenmesi kaçınılmaz olmuştur. Tüketici nezdinde güvenirliği artırmak, devam ettirmek ve dış pazarlarda yer edinmek isteyen Türk firmaları da, dünyada uygulanan ve istenen kalite ve sistem belgelendirmelerine göre üretim yapmak istemektedirler. Çünkü 3. Dünya ülkeleri bile bu belgeleri istemeye başlamışlardır. Belgelendirme işlemleri, ulusal mevzuata göre yapılmakla birlikte, uluslar arası ticarette belgelendirme ya alıcının isteğine veya Kodeks Alimentarius Komisyonu’ nun kabul ettiği standartlara göre yapılmaktadır.
 Günümüzde yönetim dünyasına çok farklı yönetim anlayışları, model ve teknikleri sunulmaktadır. Bu modellerin çoğu farklı yaklaşımlara sahip olup, uygulanmasına yönelik de farklı reçeteler önerilmektedir.
            Amacı ortak olan tüm bu çabalar; işi, ortamı, şirkette çalışanları, şirketi, yönetimi, ve iş süreçlerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Zira ayakta kalabilmenin, varlığı sürdürebilmenin koşulu sürekli olarak gelişimi sürdürebilmekten geçer.
             Gelişen modern ticaret kuralları yanında birçok ülkede oluşturulmakta olan gıda yasaları üretici durumundaki firmaları, gerçekleştirdikleri üretimin güvenliğinin sağlanmasında zorunlu olarak mesul tutmaktadırlar. Dolayısıyla firmaların kendi kuruluşlarına özgü bir “Gıda Güvenlik Programı” oluşturması zorunlu hale getirilmiştir.
            Farklı standartların ve yönetim sistemlerinin tek faaliyet altında biçimlendirilmesi, uyumu ve entegrasyonu felsefesi ile bugün hemen tüm kalite yönetim standartları eşdeğer maddelerle “Entegre Yönetim Sistemi”nin avantajlarını önümüze sunmaktadırlar.
            Ülkemizde son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi birçok sektörün yanı sıra gıda
sanayinde de Modern Kalite Yönetim Sistemlerinin kurularak uygulanmasına yönelik olumlu gelişmeler gözlenmektedir.
            Ancak bu alanda sistemlerin birbiriyle ilişkilerini irdeleyen Türkçe yayın eksikliği, kalifiye eleman yetersizliği, belgelendirme kuruluşlarının denetlenemeyişi, danışmanlarla ilgili herhangi bir standart veya denetimin olmayışı, üniversite sanayi- meslek odaları- denetim kuruluşlarının işbirliği yetersizliği, Entegre Yönetim Sistemi kurulması yerine belgeye odaklılık, sorunların çözümünü geciktiren önemli handikaplar olarak karşımıza çıkmaktadır.
            Bu kapsamda gıda sektörü açısından TKY’nin araçları olan alt-sistemler şöyle sıralanabilir,
1-         Gıda Güvenliği Sistemi ( GHP, GMP, HACCP )
2-         Kalite Yönetim Sistemi ( ISO 9001
3-         Çevre Yönetim Sistemi ( ISO 14000 )
 
                        Bu avantajları şöyle sıralayabiliriz;
1-Kalitesizlik maliyetleri azalır
2-Süreçlere yönetim sistemlerinin uygulanmasında emek, zaman kayıplarını azaltma yolu ile gelişme sağlanır
3-Mevcut kaynakları, etkin kullanma yolu ile yönetim sistemlerinin uygulanması ve sürdürülmesinden başka ileriye dönük performans geliştirme, hedefi büyültme, müşteri portföyünü geliştirme çabalarına kaynak aktarımı sağlanır
4-Farklı denetim süreçleri arasında entegrasyon sağlayarak çelişkili raporların oluşumunu engeller
5-Denetimlerin zaman ve sayılarında azalma yoluna giderek çalışanlar üzerinde denetim kaynaklı stresi azaltır
6-Kuruluş içinde “bütünsel bir politika” oluşturmayı sağlar
7-Dökümantasyon yapılarını ilişkilendirerek kolaylık sağlar
8-İç ve dış denetimlerde tek denetimle tüm sistemi kontrol edebilmeyi sağlar
9-Müşteriye, çalışanlara,çevreye ve topluma daha saygılı ve saygın imaj yaratılarak rekabet gücü arttırılır
            Özellikle kılavuz standart niteliğinde TSE’ce yayınlanan ISO 15161 “Gıda ve İçecek Sektöründe ISO 9001:2000 HACCP Entegrasyonu” standardı bu konuda yararlanılacak bir kaynak niteliğindedir. Standarda tek tek her bir kalite yönetim prosedürü ile HACCP’in nasıl entegre edileceği, gerekli yerlerde GMP prosedürlerine de atıfta bulunularak açıklanmıştır.
            İşletmelerde entegre yönetime geçişte; mevcut dökümantasyon sistemlerine entegre sistemin işleyişini genel ana hatları ile ilgili bağlantıları tanımlayan bir prosedür, sistem araçlarının her birinin işleyişini açıklayan bir talimat, her birinin kendisiyle ilgili mevzuat ve uygunluklarını kontrole yönelik bir liste, revizyonları ve “yeni doküman” akışını tüm sistem birimlerine intikalini sağlayarak mekanizmalar ve yönetimin entegre sistem izleme sonuçlarından bilgilendirilmesini sağlayan bir mekanizmanın ilavesi gerekli olacaktır.
            Gıda sektöründe yukarıda ayrıntıları açıklanan yönetim sistemlerinden şu an itibari ile ağırlıklı olarak ISO 9001 ve HACCP entegrasyonu gündemdedir. Daha önce 1994 versiyonu ile ISO 9001 sistemini kuranlar ISO 9001:2000 revizyonuna geçerken HACCP sistemini entegre ederek geçiş denetimi ile HACCP denetimini aynı zamana denk getirerek hem ekonomi olarak avantaj sağlamakta hem de ISO 9000 ‘ den dolayı aşina oldukları dokümantasyon ve kayıt tutmaya çabuk adapte olmaktadırlar. Yeni başlayanlar ise ISO 9001:2000 revizyonu ile GMP ve HACCP sistemini aynı anda kurarak hem ürün güvenliği hem de yönetim sistemi açısından ortak dokümanlardan yaralanarak tek denetim ile her iki sisteminde aynı anda denetlettirebilirler. Bu zamandan tasarruf ve ekip çalışmasına firmada daha çabuk uyum sağlamayı getirir. Dolayısıyla yasal mevzuatlar gereği zorunlu olan bir sistemle tercihli olan bir sisteme entegre edilerek katma değeri son derece yüksek sonuçlara ulaşılabilir.
            Ancak herhangi bir işletmede entegre yönetim sisteminin başarısı sistemin mutlaka dinamik tutulmasına, yeniliklerin takibine ve sürekli gelişiminin sağlanmasına tüm bunların gerçekleştirilmesi için sürekli ve katma değeri yüksek eğitimlerin alınmasına, kalite olgusunun tüm çalışanlarca benimsenmesine bağlıdır.
            Kuruluşların entegre bir sistem kurup tek bir denetim istemeleri durumunda, belgelendirme kuruluşunu da dikkatle seçmeleri gerekir. Kuruluşun bu konuda deneyimli, uluslar arası tanınmış akredite, esnek bakış açısına sahip, talebe cevap verebilir nitelikte olmasına özen gösterilmeli.
            Aynı zamanda bu tip bir sistemi kurarak, tüm çalışanlara benimsetebilecek, sektörleri iyi tanıyan ve ayrıntılarını bilen, Kalite Yönetim ve HACCP başta olmak üzere tüm konulara hakim danışmanlarla da çalışmak doğru noktadan başlamak   açısından en önemli ve asıl göz ardı edilmemesi gereken konudur.          
            Sonuç olarak; Türkiye’nin dünya ile bütünleşmesi, sürdürülebilir gıda üretim ve kontrol sisteminin yerleştirilmesi, gıda kontrol ve mevzuat uygulamalarının buna göre geliştirilmesi, hem kendi insanının hemde turist sağlığı açısından aynı zamanda gıda ihracatını bugünkü toplam ihracat seviyesine çıkarmak açısında son derece önemlidir.


Etiketler: , entegre, kalite, yönetim, sistemi, brc, gıda, denetim, danışmanlık, ıso, 22000, ıso, 9001

Kaynak: Hasan MORDENİZ


Toplam Ziyaretçi Sayısı : 2683


İhlal / Hata Bildir :
Şikayet / Hata Bildir
Paylaş :
Tavsiye Et :
Tavsiye Et
 
Müşteri Yorumları

Sektor Rehberi Olarak Firmaya Başarılar Diliyoruz.
5 Puan Verildi
Sektor Rehberi Tarafından 2013-12-16 00:00:00 Tarihinde Eklenmiş.

Yorum Ekle
Entegre Kalite Yönetim Sistemleri Ve Gıda İhracat Sektörü Haber / Makalesi ile ilgili görüşlerinizi ve deneyimlerinizi herkesle paylaşın...
Yorumunuz :*
Değerlendirme Puanı :
Adınız - Soyadınız:
Email Adresiniz :
Sitede Gösterilmeyecektir.
Güvenlik Kodu :
 


Kategoriler

ATMler | Acil Numaralar | Ajanslar | Ambulans ve Cenaze Hizmetleri | Araba Kiralama | Araştırma Kurumları | Arşiv Hizmetleri | Avukatlar | Bakıcı | Bakımevi ve Huzurevleri | Bayilik (Franchise) | Belediye Binaları | Belgelendirme | Bileyici Bileme | Bina Yönetimi | Birlikler, Vakıflar ve Dernekler | Brasserieler | CRM | Cenaze Hizmetleri | Cilt / Kitap Ciltleme | Danışmanlık ve Eğitim | Dedektiflik | Denetim Mali Danışmanlık | Düğün Salonu | Dış ticaret Danışmanlık | Endüstriyel Yıkama | Erkek Kuaförleri | Eğitim ve Belgelendirme | Fatura Tahsilat | Fotoğrafçılık | GSM Operatörleri | Gösteri Merkezleri | Gümrük Hizmetleri | Gümrük Müşavirliği | Gümrükleme | Halkla İlişkiler - Organizasyon | Halkla İlişkiler Ajansları | Halı Yıkama | Hamam Sauna | Hasere İlaçlama | Hukuk Bürosu | Huzur - Bakım Evleri | Kalite Danışmanlık | Kamu Hizmeti Sağlayan Firmalar | Kanalizasyon Tesisat | Kapıcılık | Kombi Klima Servisi | Kongre - Seminer Organizasyon | Konsiyerj ve Kişisel Yardım Hizmetleri | Kuru Temizleme | Kuru Temizleme ve Çamaşırhane | Limuzin Hizmeti | Lpg Dağıtım | Marka Tescil-Patent | Medya İlişkileri | Muhasebe | Mühendislik Hizmetleri | Müşavirlik | Oto Kurtarma Çekici | Otogaz Lpg Dağıtım | Otoparklar | Parça Kontör | Patent Marka Danışmanlık | Patentler, Markalar ve Telif Hakları | Pazarlama Danışmanları | Peyzaj Mimarlık | Post Prodüksiyon | Rehberlik Yardımı | Saat Çakmak Servisi | Satış Pazarlama | Silah Bakım Hizmetleri | Sinagoglar | Sosyal Hizmetler ve Yardım | Sıhhi Tesisat | Taksi Hizmetleri | Taksiler | Tedarik Zinciri Yönetimi ve Hizmetleri | Teknik Ekipman | Teknik Servis | Temizlik Hizmetleri | Temizlik ve Haşere İlaçlama | Temsilcilik | Tercüme | Tercüme Hizmetleri ve Çevirmenler | Ticaret Odaları | Ticari Temsilcilikler ve Ticari | Trafik Danışmanları | Trafik Müşavirleri | Trafik Müşavirliği | Tüp ve Damacana Su | VCD DVD Kiralama | Vale Hizmetleri | Vezneler ve Fatura Ödeme Merkezleri | Vidanjör Kanal Açma | Vinç Hizmeti | Çamaşırhane | Çağrı Merkezleri ve Telefonda | Çekici Hizmetleri (Araba, Uçak, Gemi | Çevirmenlik Çeviri | Çevre Danışmanlığı | Çilingir-Anahtarcı | Çilingirler ve Anahtarcılar | Özel Dedektifler | İSO Sertifikası ve Denetleme | İlaçlama | İletişim Hizmetleri | İnsan Kaynakları | İş Bulma Kurumları ve İK | İş ve Ticaret Merkezleri Yönetimi |

Makaleler

İski Veya Belediyeler Su | Doğru Tercümenin Önemi... | Konutlarda Enerji Tasarru | Patent | Entegre Kalite Yönetim Si |

Haberler

Pendik Gazetesi Röportajı | Elinden Akrep Sokan Çocuk | Keneye Bir Kurban Daha Ve | He Yıl Kimyasallardan 220 | Kentleşme İle Birlikte Bö |

Firma Genel İlanları

Çubukta Waffle + Çubukta | Arya Tercüme Merkezi İle | -85 Derin Dondurcu Tamiri | Gülbağ Çilingir/0533 517 | Kokusuz Ev Ve İş Yeri İla |

Firma Haberleri

Gültepe Çilingir/0533 517 | Fatura Ödemeleri Bayilik | Fatura Ödemeleri Bayiliği | Fatura Bayiliği Verenler | İzmir Siyasi Araştırma || |

Firma Kampanyaları

Halı Yıkamada Kampanya | Sürdürülebilirliğe İlk Ad | Kombi Bakım | Hos Seda Fasıl Grubu Fas | Kanalizasyon Temizleme:03 |

Firma Ürünleri

Kanal Arıza Koski Kanaliz | Sosyal Sorumluluk Projesi | Kurumsal Sorumluluk Ve Sü | Kurumsal Sorumluluk Ve Sü | Kurumsal Sorumluluk Ve Sü |

Firma Satım İlanları

Çubukta Patates Chips Fun | Çubukta Patates Chips Fun | Kiralık Vinç Ve Forklift |

Firma Kiralama İlanları

Altunizade Sepetli Vinç | Bağlarbaşı Sepetli Vinç K | Temel Sepetli Vinç Kadıkö | Temel Sepetli Vinç Üsküd | Bulgurlu Sepetli Vinç Kir |

Firma Bayilik İlanları

Yepyeni Bir Ürün.. **rulo | Çubukta Waffle + Çubukta | Fatura Ödeme Merkezi | Bayanlar Müjde Eco Çamaşı | Ev Arızaları |

Firma İş İlanları

Gazino Müzikhol Bar Night | Vale Hizmetleri , Motorlu | Firuzköy Vaillant Servisi | Firuzköy Baymak Servisi 2 | Çekmeköy Uydu Çanak Anten |

Ana Sayfa | Firma Ekle | Yeni Firmalar | Alfabetik Firma Listesi | Şehirlere Göre Firma Listesi | Bütün Makaleler | Bütün İlanlar | Bütün Sektörler | Top 100 | İletişim | Üye Girişi

Copyright © 2007 - 2017 www.sektorler.web.tr

Sektör Rehberi Sitedeki Firma, Ürün, Haber ve Makalelerden www.sektorler.web.tr sorumlu degildir. Bunlarla ilgili sorumluluk içerigi yayinlayan yayinci Firmaya aittir. Sektör Rehberi Sitemizden İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz. Detaylı Bilgi İçin Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politika'mızı İnceleyiniz.
Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası


Son Önbellek Tarihi : 25-04-2018 21:04:09
118firma.gen.tr | adanafirmalari.gen.tr | adapazari.web.tr | ankarafirma.gen.tr | antalyasektor.gen.tr | denizcilik.biz.tr | egitim.tv.tr | egitims.gen.tr | endustri.gen.tr | firma.tv.tr | firmabul.tv.tr | firmadizin.gen.tr | firmaisimleri.tv.tr | firmarehberi.info.tr | firmasi.tv.tr | firmaticaret.tv.tr | giyim.tv.tr | giyimmoda.tv.tr | isyeri.tv.tr | izmirfirmalari.tv.tr | konyasektor.gen.tr | lojistik.tv.tr | makina.biz.tr | makina.tv.tr | makinasanayi.tv.tr | manisa.tv.tr | mobilyacilar.tv.tr | mobilyasektoru.tv.tr | mobilyax.gen.tr | nakliyat.tv.tr | ormanurunleri.tv.tr | otomotiv.tv.tr | ozelsektor.info.tr | ozelsektor.tv.tr | samsun.info.tr | san.tv.tr | sanayi.tv.tr | sanayifirma.tv.tr | sanayisektoru.gen.tr | sanayiticaret.gen.tr | sayfasi.tv.tr | sektor.tv.tr | sektorel.tv.tr | sektorler.web.tr | sektorrehberi.tv.tr | sektoru.tv.tr | sirket.tv.tr | sirketadres.tv.tr | sirketi.tv.tr | siterehberi.gen.tr | tekstil.biz.tr